o mnie

Życie daje każdemu tyle, ile sam ma odwagę sobie z niego wziąć.

Jacek Pałkiewicz


Robert Birnbach

Nazywam się Robert Birnbach. Jestem pomysłodawcą i współautorem gry MANAGERIOUS. Większość swojego życia zawodowego związałem z obszarami HR, w tym procesami rekrutacyjnymi, rynkiem pracy i przedsiębiorczością.

Ukończyłem Komunikację Międzykulturową w Instytucie Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Jestem również trenerem biznesu.

Interesuję się całym szeregiem rzeczy, ale moje prawdziwe pasje, to wędrowanie z odkrywaniem i zdobywaniem, przygoda oraz prowadzenie obserwacji.
I to właśnie m.in. obserwacje, czy też ich skutki znalazły swoje odzwierciedlenie w MANAGERIOUSIE.

Zapraszam do wspólnej wędrówki w Świat MANAGERIOUSA; teoretycznej polemiki i praktycznych działań; poznawania nowych obszarów i sięgania coraz wyżej.

© Copyright by Robert Birnbach

34